4 Denkbeeldige Probleme (en die realiteit van elk)

4 Denkbeeldige Probleme (en die realiteit van elk)

Dit is menslike natuur om te glo dat ons net een klein verandering weg van ‘n suksesvolle lewe is. As ons net dit of dat sou kon doen, sou alles perfek wees. Ons kyk altyd na wat ons kort, eerder as wat ons het.
Hierdie gebrekkige denkwyse lei tot die vorming van denkbeeldige probleme. Hoe meer ons daarop fokus, hoe meer werklik voel die probleme en hoe minder voel ons toegerus om die probleme te oorkom.